• Fläktar
  • Luftbehandlings-aggregat
  • Till- och frånluftsaggregat
  • Elektriska kanalvärmare
  • Värmebatterier för vatten
  • Kylbatterier för vatten
Urvalskriterier
View mode:
Vald arbetspunkt
Urvalsmetod
%
Klassificering
ErP 2016
ErP 2018
Prestandakrav
kW/m³/s
%
Klimatdata
Vintersäsong

Sommarsäsong
°C
%
°C
%
Värmebehov
Utan värme

Vattenbatteri

Elektrisk värmare
°C
Returtemp. vatten
°C
Vattenflöde
l/s
Tillufttemperatur
°C
Monteringsvariant
Undertaksaggregat

Horisontell anslutning

Toppanslutna

Takhuv
Värmeåtervinning
Roterande värmeväxlare

Motströmsvärmeväxlare

Korsströmsvärmeväxlare

Vätskekopplad värmeväxlare
Flödeskontroll
Luftflödeskontroll, CAV

Tryckkontroll, VAV

Steglös spänningsreglering

Utomhuskompenserat luftflöde
Tilluftsida
Höger

Vänster